<> Đua Top Tiêu All Server (04/07 – 10/07)
 
 1. Thời gian: 00:00, 04/07 – 23:59, 10/07
 2. Phạm vi: Tất cả các server
 3. Nội dung:
 1. Top 1 tiêu trong thời gian diễn ra sự kiện:
  • Quyền lợi đổi tên server (đổi tên server thành tên người chơi hoặc tên công hội)
  • Mảnh Cupid Hồn Tinh *200
  • Pháp Điển Ma Linh *2
  • Đá Trùng Chú *200
  • Đá Trùng Tùy Trân Kỳ *80
  • Tỏa Định Trọng Chú Thạch *80
 2. Top 2 tiêu trong thời gian diễn ra sự kiện:
  • Mảnh Cupid Hồn Tinh *150
  • Pháp Điển Ma Linh *1
  • Đá Trùng Chú *150
  • Đá Trùng Tùy Trân Kỳ *60
  • Tỏa Định Trọng Chú Thạch *60
 3. Top 3 tiêu trong thời gian diễn ra sự kiện:
  • Mảnh Cupid Hồn Tinh *100
  • Pháp Điển Ma Linh *1
  • Đá Trùng Chú *100
  • Đá Trùng Tùy Trân Kỳ *50
  • Tỏa Định Trọng Chú Thạch *40
 4. Top 4 -10 tiêu trong thời gian diễn ra sự kiện:
  • Mảnh Cupid Hồn Tinh *70
  • Tàn Chương Ma Linh Pháp Điển *50
  • Đá Trùng Chú *70
  • Đá Trùng Tùy Trân Kỳ *40
  • Tỏa Định Trọng Chú Thạch *20
 5. Top 11 - 30 tiêu trong thời gian diễn ra sự kiện:
  • Mảnh Cupid Hồn Tinh *30
  • Tàn Chương Ma Linh Pháp Điển *30
  • Đá Trùng Chú *50
  • Đá Trùng Tùy Trân Kỳ *20
 1. Chú ý:
 1. Sự kiện chỉ tính tiêu Tinh Sắc
 2. Bảng top tiêu sẽ được cập nhật hàng ngày vào 11h00 tại Group Tổ Đội Thánh Kiếm Luân Hồi
 3. Các ngày cuối sẽ được cập nhật tại 3 khung giờ cố định (sẽ được thông báo sau)
 4. Trao thưởng vào ngày 12/07
 5. Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng