Tuần Lễ Vui Vẻ (27/06 – 03/07)
 
 1. Thời gian: 00:00, 27/06 – 23:59, 03/07
 1. Nội dung:
 1. Sự kiện 1: NHẬN THƯỞNG KHÔNG GIỚI HẠN
 • Với mỗi 200 Tinh Sắc/Ngọc Bích mà các chiến binh nạp vào game sẽ được tặng gói vật phẩm bao gồm:
  • Gói Huy Chương Sơ Cấp *1
  • Mảnh Tinh Thần Kết Tinh *10
  • Mảnh Gấu Trúc Cầu Nguyện *2
  • Thẻ Ban Phúc *1
 • Với mỗi 800 Tinh Sắc/Ngọc Bích mà các chiến binh nạp vào game sẽ được tặng gói vật phẩm bao gồm:
  • Vé Thí Luyện Luân Hồi – Khó *1
  • Mảnh Tinh Thần Kết Tinh *20
  • Đá Ma Phương *1
  • Kim Cương *100
 • Với mỗi 1000 Tinh Sắc/Ngọc Bích mà các chiến binh nạp vào game sẽ được tặng gói vật phẩm bao gồm:
  • Gói Thẻ Cung Hoàng Đạo Bậc Thấp *10
  • Nguyên Thạch Phù Văn *5
  • Mảnh Cupid Hồn Tinh *1
  • Phiếu Bầu Chọn 3V3 *10
 1. Sự kiện 2: NẠP TÍCH LŨY
 • Nạp tích lũy đủ 2500 Tinh Sắc/Ngọc Bích, các chiến binh sẽ được tặng gói vật phẩm bao gồm:
  • Vé Thí Luyện Luân Hồi - Địa Ngục *1
  • Quà Sách Chế Tạo *10
  • Túi Đá Chế Tạo Sơ *20
  • Tỏa Định Trọng Chú Thạch *10
 • Nạp tích lũy đủ 5000 Tinh Sắc/Ngọc Bích, các chiến binh sẽ được tặng gói vật phẩm bao gồm:
  • Quà Bách Luyện *1
  • Thánh Khí Cường Hóa Lam *100
  • Thủy Tinh Ma Linh *10
  • Tỏa Định Trọng Chú Thạch *20
 • Nạp tích lũy đủ 8000 Tinh Sắc/Ngọc Bích, các chiến binh sẽ được tặng gói vật phẩm bao gồm:
  • Tinh Thần Kết Tinh *15
  • Quà Sách Chế Tạo *30
  • Túi Đá Chế Tạo Sơ *30
  • Tỏa Định Trọng Chú Thạch *20
 • Nạp tích lũy đủ 10000 Tinh Sắc/Ngọc Bích, các chiến binh sẽ được tặng gói vật phẩm bao gồm:
  • Cường Lực Ma Linh-Quà Tự Chọn *1
  • Đá Triệu Hồi Phù Văn *20
  • Mảnh Vạn Năng *20
  • Cầu Năng Lượng *100
 • Nạp tích lũy đủ 20000 Tinh Sắc/Ngọc Bích, các chiến binh sẽ được tặng gói vật phẩm bao gồm:
  • Mảnh Phù Văn Thần Thánh *999
  • Túi Đá Chế Tạo Sơ *50
  • Mảnh Vạn Năng *50
  • Cầu Năng Lượng *200
 1. Chú ý:
 1. Sự kiện 1 nhận thưởng không giới hạn. Ví dụ chiến binh nạp 200 Tinh Sắc/Ngọc Bích sẽ được tặng 1 gói vật phẩm; Nạp 2000 Tinh Sắc/Ngọc Bích sẽ được tặng 10 gói vật phẩm, …
 2. Sự kiện 2 chỉ được nhận thưởng 1 lần duy nhất khi đạt mốc
 3. BQT sẽ trao quà vào ngày 05/07
 4. Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng