- Tính năng giúp người chơi tăng lực chiến theo các vị trí của robot để tham gia các hoạt động khác
- Người chơi cải thiện tăng chỉ số cho giáp robot bằng cách tiêu hao các đạo cụ được yêu cầu tùy thuộc để sửa vị trí đó
- Robot có 3 mốc giai đoạn để nâng cấp, giai đoạn đoạn nâng cấp càng cao lực chiến của Robot càng khỏe